อาหารสัตว์ลีพัฒนา บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

อาหารสัตว์ลีพัฒนา บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 เริ่มดำเนินธุรกิจ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีกลุ่ม ลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมกับได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 ด้วยนโยบายการดำเนินงานบนพื้นฐานของคุณภาพ ความซื้อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น อาหารสัตว์ ลี ,วิน , แมกซ์ , โปรเกรด , โตโต้ , อาหารไก่ชนนักสู้ , อาหารสุนัขเพ็ตโต , ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บอกถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคงคุณภาพมาตรฐานในการผลิต อาหารสัตว์สำเร็จรูป และอยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน บริษัทลีพัฒนา ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นที่ จ.นครปฐม ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ได้มาตรฐาน …

LEE FEED MILL

อาหารสัตว์ลีพัฒนา บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 เริ่มดำเนินธุรกิจ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีกลุ่ม ลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมกับได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 ด้วยนโยบายการดำเนินงานบนพื้นฐานของคุณภาพ ความซื้อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น อาหารสัตว์ ลี ,วิน , แมกซ์ , โปรเกรด , โตโต้ , อาหารไก่ชนนักสู้ , อาหารสุนัขเพ็ตโต , ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บอกถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคงคุณภาพมาตรฐานในการผลิต อาหารสัตว์สำเร็จรูป และอยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน …