อาหารสัตว์ลีพัฒนา บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

อาหารสัตว์ลีพัฒนา บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 เริ่มดำเนินธุรกิจ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีกลุ่ม ลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมกับได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 ด้วยนโยบายการดำเนินงานบนพื้นฐานของคุณภาพ ความซื้อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น อาหารสัตว์ ลี ,วิน , แมกซ์ , โปรเกรด , โตโต้ , อาหารไก่ชนนักสู้ , อาหารสุนัขเพ็ตโต , ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บอกถึงการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคงคุณภาพมาตรฐานในการผลิต อาหารสัตว์สำเร็จรูป และอยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน บริษัทลีพัฒนา ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานแห่งแรกขึ้นที่ จ.นครปฐม ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถรองรับความต้องการ อาหารสัตว์ ที่มีคุณภาพของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และได้ขยายโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่ จ.สระบุรี และ เพชรบุรี ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งสองแห่งสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้เพียงพอ มากกว่า 500,000 ตันต่อปี

อาหารสัตว์ลีพัฒนา

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความรุ่งเรืองด้านเกษตรกรรมมาเป็นเวลาช้านาน ก่อเกิดเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมที่อยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ เมืองไทยจึงเป็นแผ่นดินทองของการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ดังคำกล่าวที่ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ตราบจนปัจจุบัน

การเลี้ยงสัตว์ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย และพัฒนาสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร และประเทศชาติ เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ให้ได้ประสิทธิผล ก็คือ อาหารสัตว์ ที่ดี มีมาตรฐาน

มาตรฐานการผลิต อาหารสัตว์ลีพัฒนา

เป็นกระบวนการที่ใส่ใจในรายละเอียด พิถีพิถันทุกขั้นตอน เริ่มจาก การคัดสรร วัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้งในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านกายภาพและเคมี จัดเก็บในพื้นที่ควบคุมคุณภาพที่สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน รวมถึงการตรวจสอบอายุการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้กระบวนการผลิต อาหารสัตว์ลีพัฒนา ให้ได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การคัดสรรวัตถุดิบ การผสม การคำนวณปรับแต่งสูตรอาหาร เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด แต่ละภูมิภาคของประเทศ การอัดเม็ด การบรรจุ การตรวจสอบหลังการผลิต เช่น ตรวจสอบการจัดเก็บอาหารตามลำดับอายุการผลิต ตรวจสอบน้ำหนักระหว่างการจัดเก็บ ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทั้งเรื่อง สี กลิ่น ความชื้น และแมลง รวมไปถึงสถานที่จัดเก็บที่มีความสะอาด ปลอดภัย และยังมีการสร้างไซโล เก็บวัตถุดิบขึ้นที่โรงงานสระบุรี เพื่อสำรองไว้ใช้ในการผลิตจำนวนมาก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นไปอีก บริษัท จึงได้สร้าง ฟาร์มทดลองขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่วิจัย พัฒนา และทดสอบอาหารกับสัตว์จริง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั้น ได้ตรงตามที่กำหนด ก่อนนำออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด นอกจากการผลิตอาหารสัตว์ที่ได้คุณภาพแล้ว บริษัท ยังให้ความสำคัญด้านบริการหลังการขาย จึงจัดให้มีการดูแลเอาใจใส่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ มีทีม สัตวแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยง การจัดการ ตลอดจนติดตามประสิทธิภาพการใช้อาหาร รวมถึงโรคต่างๆ โดยการร่วมมือกับสถาบันตรวจวิเคราะห์โรค ที่ได้รับการยอมรับและทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังมีบริการให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมร่วมกับลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าของบริษัท

อาหารสัตว์ ที่ผลิตจากบริษัทลีพัฒนา ได้รับมาตรฐาน GMP , HACCP , ISO ซึ่งเป็นการยืนยันว่า บริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การจัดการสุขลักษณะที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากสัตว์ที่กินอาหารที่ผลิตจากบริษัท ในท้ายที่สุดก็จะเป็นอาหารสำหรับผู้บริโภค

ในวันนี้ บริษัทลีพัฒนา มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย รวมไปถึง ได้เห็นพี่น้องเกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาหารสัตว์ที่ได้คุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้สร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้ธุรกิจเกษตรกรรมไทยได้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน